Amatörföreningen

Ordf. Claës Ljung

Alvhaga 104
311 52 Fegen

Tel: 070-590 64 15 

Hästägarföreningen

För kontaktuppgifter se amatörföreningen

Hemsida: www.hd-hastagarna-amatorerna.se

B-tränarföreningen

Hemsida: www.halmstadbtr.se

Peter Edberg
Väby Krämarebol 340
311 65 VESSIGEBRO
Mobil: 072-57 14 157

Lärlingsföreningen

Funktionärsföreningen

Marie - Louice Krook
Långhus Allén 10
302 56 Halmstad

035- 10 70 94
070-600 39 79

Krokan59@hotmail.com

Halmstad Ponnytrav

Ordförande
Camilla Nilsson
070-336 16 19
camilla.hpts@telia.com

Vice ordförande
Christer Karlsson
tfn 070-576 26 69
christer.s.karlsson67@gmail.com

Kassör
Annika Sonesson
0721-51 08 60
annika1968@hotmail.com

Sekreterare
Amanda Lindmajer
0761-96 13 08
snuffe37@hotmail.com

Uppstallning vid tävling
Camilla Nilsson
tfn 070-336 16 19
camilla.hpts@telia.com

Tävlingsansvarig/funktionärer
Annika Larelius
tfn 072-372 77 04
alarelius@gmail.com

www.halmstadponnytravsallskap.se

Samarbetspartners