Amatörföreningen

Ordf. Claës Ljung

Alvhaga 104
311 52 Fegen

Tel: 070-590 64 15 

Hästägarföreningen

För kontaktuppgifter se amatörföreningen

Hemsida: www.hd-hastagarna-amatorerna.se

B-tränarföreningen

Hemsida: www.halmstadbtr.se

Peter Edberg
Väby Krämarebol 340
311 65 VESSIGEBRO
Mobil: 072-57 14 157

Lärlingsföreningen

Ulf Nilsson
Engelbrektsgatan 22 B
302 50 Halmstad

Funktionärsföreningen

Marie - Louice Krook
Långhus Allén 10
302 56 Halmstad

035- 10 70 94
070-600 39 79

Krokan59@hotmail.com

Halmstad Ponnytrav

Ordförande

Camilla Nilssontfn 070-336 16 19
mail: gronedal@telia.com

Vice ordförande
Christer Karlsson
tfn 070-576 26 69
mail: seglaberga2@veinge.nu

Kassör
Ingrid Johansson
tfn 035-446 41
mail: ingrid@halmstad.net

Sekreterare

Annika Sonesson

Uppstallning vid tävling
Camilla Nilsson
tfn 070-336 16 19
mail:gronedal@telia.com

Tävlingsansvarig/funktionärer
Annika Larelius
tfn 072-372 77 04
mail: alarelius@hotmail.com

www.halmstadponnytravsallskap.se

Samarbetspartners